top of page

מי אנחנו?

המרכז להתפתחות קוגניטיבית באוניברסיטת תל אביב הוקם בשנת 2020 במטרה להוות בית למחקר ההתפתחותי-קוגניטיבי באוניברסיטת תל אביב. המרכז מאגד כיום את המחקרים ההתפתחותיים לאורך מעגל החיים של פרופ' שלומית יובל-גרינברג ושל ד"ר שגיא יפה-דקס.

מה חוקרים במרכז?

בשלוחת המבוגרים של המרכז, המיועדת למחקרים בבני 20 ועד 120, אנחנו חוקרים את ההתפתחות הקוגניטיבית והתפיסתית לאורך חייהם של אנשים בוגרים. למשל, אנחנו שואלים שאלות כמו: כיצד מערכת הראייה משפיעה על ומושפעת מההתפתחות הקוגניטיבית? כיצד בא לידי ביטוי הידע הנרכש עם השנים בתהליכים תפיסתיים? כיצד מאזנים בין הצורך בגמישות לבין השימוש בסכמות תפיסתיות שנלמדו? כיצד שינויים בתפיסה עשויים להשפיע על המצב הקוגניטיבי והאם וכיצד ניתן למנוע זאת? איך ההתפתחות הקוגניטיבית מתבטאת בפעילות מוחית?

שרייבר .webp

באילו כלים אנו משתמשים?

רוב המחקרים הנערכים במרכז הינם מחקרים התנהגותיים הכוללים ביצוע משימות ממוחשבות או משימות במרחב תוך שימוש במערכת למעקב אחר תנועות עיניים (eye tracker). בנוסף, קיימים מחקרים הכוללים הדמיה של הפעילות המוחית ובהם יש שימוש בכלים: ספקטרוסקופיה פונקציונלית (fNIRS), דימות תהודה מגנטית תפקודית (fMRI) ו- EEG.

image.png

האם ניתן לעשות סיור במעבדה?

מבוגרים המשתתפים במחקרי המעבדה מוזמנים לשמוע יותר על העבודה המחקרית הנערכת במעבדה ועל מחקרים עדכניים בנושא. כמובן שגם ילדים ונכדים מוזמנים! ניתן להגיע יחד עם בני המשפחה לסיור אצלנו שבו ייחשפו לעבודת המדען ולמחקרים מדעיים. ואולי גם הם ירצו להשתתף במחקר המותאם לגילם 😊

אנחנו מתאימים את הסיור לפי גיל, אז כדאי לתאם איתנו מראש.

20211202_114253.jpg
bottom of page